مواد تشکیل دهنده روغن خراطین

مواد تشکیل دهنده روغن خراطین

 

مواد تشکیل دهنده روغن خراطین

مواد تشکیل دهنده روغن خراطین شامل چند گیاه خاص به همراه کرم خاکی میباشد که در لینک زیر، مطالبی در این رابطه ارائه شده است.
ترکیبات روغن خراطین
در این توضیح درخواهید یافت که داخل روغن خراطین چه عناصری وجود دارد و طی چه فرآیندی به روغن خراطین مبدل میشوند.
در تهیه روغن خراطین به روش توصیه شده ی طبیبان کهن ایرانی، می باید زمان و مراحل طولانی را طی نمود تا روغن بدست آمده خوب به عمل آمده باشد تا اثرات درمانی آن کامل باشد.
روغن خراطین میراکل که لینک خرید آن در ذیل ارائه میشود، در فرآیند تولید آن، دقیقاً طبق سفارشات و دستورالعملهای ارائه شده در کتب قدیمی، تهیه شده است و از اینرو مورد تایید بسیار از اطبای معتبر طب سنتی میباشد.
 
روغن خراطین میراکلروغن خراطین قیمت ==> 85 هزار تومان
( با ارسال رایگان)
 
روغن خراطین میراکل روغن خراطینقیمت ==> 50 هزار تومان
(با ارسال رایگان)
 

توضیحات کامل در خصوص روغن خراطین میراکل